Dowódcy

http://www.bzura39.republika.pl

Naczelni dowódcy Armii Poznań i Armii Pomorze

 

tadeusz kutrzebaGenerał brygady Tadeusz Kutrzeba (1886-1947) Urodził się jako syn Tomasza Kutrzeby, kapitana armii austriackiej i Ludwiki z domu Szula 15 kwietnia 1886 roku. W wieku 13 lat został przyjęty do wojskowej 7-klasowej szkoły realnej w Fischau koło Winer Neustad, a następnie uczęszczał do szkoły w Hranicach  na Morawach. W 1903 zdał maturę w Państwowym Gimnazjum Realnym w Wiedniu. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Inżynieryjnym w Wojskowej Akademii Technicznej (oficerska szkoła inżynierów i saperów) w Modling pod Wiedniem, którą ukończył w 1906 z wynikiem celującym i nominacją na podporucznika saperów.  
 
Generał brygady Abraham Roman (1891-1976), generał brygady. Ur. 28 II 1891 r. we Lwowie jako syn profesora uniwersytetu Władysława i Stanisławy z Reiffów. Giminazjum i studia wyższe ukończył w Krakowie, uzyskując doktorat praw. W czasie studiów działał w "Drużynach Bartoszowych" i w organizacji Zet. W latach 1914-1918 służył w armii austriackiej. W listopdzie 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu podporucznika. Otrzymał awans na majora kawalerii i jako oficer do zleceń specjalnych w Sztabie Generalnym w 1921 r. został oddelegowany na Śląsk. Pod pseudonimem Roman Wydera organizował dostawy broni i amunicji dla powstańców oraz transporty ochotników.
 
Generał dywizji Władysław Bortnowski (1891-1966) Urodził się 12 listopada 1891 roku w Radomiu. Od 1908 roku należał do Związku Walki Czynnej, a od 1912 roku do Związku Strzeleckiego.W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Po kryzysie przysięgowym został internowany w Beniaminowie. W listopadzie 1918 roku uczestniczył w polskiej odsieczy do Lwowa. W latach 20-tych XX wieku po studiach w Wyższej Szkole Wojennej w Paryżu był dowódcą kilku dywizji Wojska Polskiego. 12 października 1935 roku objął funkcję generała do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych w Toruniu.  
 
Generał brygady Franciszek Alter (ur. 22 listopada 1889 we Lwowie, zm. 23 stycznia 1945 w Garmisch-Partenkirchen) – w Młodości I wojna światowa 1 listopada 1918 r. F. Alter zgłosił się do służby w odrodzonym Wojsku Polskim. Dostał rozkaz zorganizowania w Wadowicach batalionu piechoty. W czasie wojny z bolszewikami służył w 12 Pułku Piechoty, w którym był adiutantem dowódcy Pułku, a następnie dowodził 3. batalionem. Po zakończeniu działań wojennych pozostawał w 12 Pułku Piechoty, pełniąc funkcje zastępcy dowódcy Pułku i dowódcy. Zajmował to stanowisko do 3 maja 1922 r. w 1920 awansowany na majora Wojska Polskiego.                   
 
Generał brygady Edmund Stanisław Knoll-Kownacki (ur. 24 lipca1891 w Pomiechówku w powiecie płońskim – zm. 2 września 1953), polski dowódca wojskowy.6 sierpnia 1914 roku po wybuchu wojny został mianowany dowódcą plutonu w 2. Batalionie Strzelców. Od 13 września 1914 roku pełnił służbę w 1. Szwadronie Ułanów rtm. Władysława Beliny-Prażmowskiego. Od października 1914 roku dowodził zorganizowaną przez siebie baterią konną 1 Pułku Artylerii, a później dywizjonem. Po kryzysie przysięgowym 6 sierpnia 1917 roku został internowany w obozie w Beniaminowie. W grudniu 1924 roku ukończył dwuletni kurs w École Supérieure de Guerre w Paryżu uzyskując dyplom oficera Sztabu Generalnego.
 
Generał brygady Stanisław Grzmot-Skotnicki Polski dowódca wojskiowy najmłodszy z generałów Września (ur. 13 stycznia 1894 - zm. 19 września 1939), legionista, weteran I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej i wojny z bolszewikami 1920 roku. Na początku lat 20-tych XX wieku objął stanowisko głównego instruktora w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. W latach 1924-1927 dowodził 15 pułkiem ułanów w Poznaniu. W czasie przewrotu majowego 1926 roku opowiedział się po stronie rządowej. Od 1927 był dowódcą 9 Samodzielnej Brygady Kawalerii, a od 1932 roku Brygady Kawalerii KOP Baranowicze i Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W 1937 roku objął dowództwo Pomorskiej Brygady Kawalerii. We wrześniu 1939 roku prócz dowództwa Pomorskiej Brygady Kawalerii.
 
Generał brygady Mikołaj Bołtuć urodził się w roku 1893 w Petersburgu jako Polak. W okresie I wojny światowej walczył w armii carskiej a w 1918 r ukończył.szkołę oficerską w randze kapitana. Z Wojskiem Polskim związał się poprzez 4 Dywizję Strzelców dowodzoną przez gen. Lucjana Żeligowskiego, na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. W 1919 mianowany majorem WP. Rok 1923 przyniósł mu awans na podpułkownika. Na przełomie lat 20 i 30 służył na Kresach Wschodnich, jako dowódca brygady Korpusu Ochrony Pogranicza oraz dowódca 19 DP w Wilnie, w tym okresie mianowany również do stopnia pułkownika. W 1937 mianowany dowódcą 4 DP wToruniu gdzie 9 marca 1938r. awansował do stopnia generała brygady.
   
Generał brygady Franciszek Seweryn Wład urodził się 17 października 1888 w Ottyni - zmarł 18 września 1939 – . W roku 1907 ukończył Korpus Kadetów w Koszycach i rozpoczął służbę w armii austriackiej. Podczas pierwszej wojny światowej jako dowódca kompanii, brał również udział w walkach z armią rosyjską w Galicji, gdzie w 1914 roku dostał się do niewoli. Wywieziony na Syberię, zbiegł z niewoli i przez Chiny, Japonię, Stany Zjednoczone Ameryki, dostał się do Anglii. W 1916 roku, w wyniku wymiany jeńców wojennych wrócił do armii austriackiej i walczył na froncie włoskim. Od 1918 służył w Wojsku Polskim, w czasie wojny polsko-bolszewickiej na stanowiskach sztabowych. W okresie międzywojennym początkowo w Sztabie Generalnym, następnie jako dow.pierwszego Pułku Strzelców Podhalańskich.    
                                                                                                
Generał brygady Zdzisław Wincenty Przyjałkowski - urodzony 6 października 1892 - zmarł 12 kwietnia 1971 w Sztokholmie. Przed I wojną światową studiował na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej i działał w polskich organizacjach niepodległościowych. Od 1914 w Legionach Polskich, po kryzysie przysięgowym internowany. Od listopada 1918 w Wojsku Polskim, brał udział w obronie Lwowa w 1918 roku. W czasie polsko-bolszewickiej na stanowisku dowódcy kompanii, batalionu, od lipca 1920 dowódcy 21 pułku piechoty a później 16 Brygady Piechoty.
  
Żródła;
Generałowie II Rzeczypospolitej, autor: Mierzwiński Zbigniew Wyd. Polonia
Bitwa nad Bzurą,  autor; Zawilski Apoloniusz. Wyd. MON.
Armia Poznań w wojnie obronnej,  autor Bauer Piotr Wyd. MON.
Armia Pomorze 1939 Ciechanowski Piotr. Wyd. MON.